• fariran-header

راهنمای کار با نرم افزار فاروس Smart PSS

برای کار با نرم افزار فاروس Smart PSS و همچنین جهت راه اندازی ، مشاهده و ضبط دوربین ها و دستگاه های ضبط داخل شبکه از راهنمای Smart PSS کمک بگیرید.

تاریخ: 1394/11/18