نرم افزار

  • جهت مشاهده، ضبط، بازبینی و مدیریت دوربین های IP (دوربین های تحت شبکه) باید یا از دستگاه NVR (Network Video Recorder) و یا از یک کامپیوتر (سرور) به همراه نرم افزار استفاده کرد.
  • دستگاه NVR از یک سیستم عامل استفاده می کند که مشاهده و ضبط و مدیریت دوربین ها را مقدور می سازد اما با استفاده از یک کامپیوتر یا همان سرور از ویندوز استفاده کرده و نرم افزار مربوط به دوربین های IP را بر روی آن نصب می کنیم.