• 1

دوربین بولت (فاروس)

 
 • FSIC-JK-MB-5110LN-EN

  دوربین IP بولت استارلایت 5مگاپیکسل موتورایز فاروس با سنسور استارلایت مخصوص پروژه

 • FSIC-BM-510CAZ

  دوربین IP بولت 5 مگا پیکسل موتورایز فاروس

 • FSIC-BF-501/502-KAY-L-EN

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل استار لایت با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 25 متر-ضدآب،ضد ضربه،Audio in

 • FSIC-BF-501/502-CAY-L-EN

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل استار لایت با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 50 متر-ضدآب،ضد ضربه،Audio in

 • FSIC-BF-501/502-HAY-L-EN

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل استار لایت با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 50 متر-ضدآب،ضد ضربه،Audio in

 • FSIC-BF-501/502-SAY-L-EN

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل استار لایت با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 25 متر-ضدآب،ضد ضربه، Audio in


 1 2 3 4 5