• 1

دوربین

 
 • FSCC-BF-208-MAW3-EN

  دوربین بولت 2مگاپیکسل با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 25 متر-سازگار با فرمتهای HDCVI , CVBS ,AHD , HDTVI

 • FSCC-BF-209-KAW3-EN

  دوربین بولت 2مگاپیکسل با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 25متر-سازگار با فرمتهای HDCVI , CVBS ,AHD , HDTVI

 • FSCC-BF-209-HAW3-EN

  دوربین بولت 2مگاپیکسل با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 50 متر-سازگار با فرمتهای HDCVI , CVBS ,AHD , HDTVI

 • FSCC-BF-209-UAW3-EN

  دوربین بولت 2مگاپیکسل با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 25 متر-سازگار با فرمتهای HDCVI , CVBS ,AHD , HDTVI

 • FSCC-BF-209-PLAW3-EN

  دوربین بولت 2مگاپیکسل با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 25 متر-سازگار با فرمتهای HDCVI , CVBS ,AHD , HDTVI

 • FSCC-BF-209-MAW3-EN

  دوربین بولت 2مگاپیکسل با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و پرتاب IR تا 25 متر-سازگار با فرمتهای HDCVI , CVBS ,AHD , HDTVI


 1 2 3 4 5