• 1

مبدل فیبرنوری

  • دستگاه فرستنده، گیرنده فیبرنوری برای ارسال تصاویر و دیتای دوربین های آنالوگ در مسافت های بلند و بر روی بستر فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد، فرستنده فیبرنوری تصاویر دوربین های آنالوگ را بر کابل فیبرنوری انتقال می دهد و دستگاه گیرنده این امواج را از بستر فیبرنوری دریافت کرده و به DVR منتقل می کند. 

  • مبدل فیبر نوری

    دستگاه مبدل فیبر نوری جهت ارسال تصاویر و دیتای دوربین های آنالوگ بر روی کابل فیبر نوری و دریافت آنها در سمت گیرنده می باشد.


 1