• 1

هارد

 هاردهای مخصوص دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی، حفاظتی و نظارتی جهت استفاده در دستگاه های ضبط DVR و برای کارکرد 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته

  • هارد نظارت تصویری

    هاردهای مخصوص دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی، حفاظتی و نظارتی جهت استفاده در دستگاه های ضبط DVR و برای کارکرد 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته


 1