• fariran-header

BADY SCANNER

 
  • BADY SCANNER

    یک سیستم بسیار پیشرفته جهت تصویر برداری ایکس ری از بدن انسان ،توسط این دستگاه میتوان کلیه اقلام همراه فرد و همچنین هر آنچه که در داخل بدن یا لباسها مخفی کرده است مشاهده نمود.محل های استفاده از دستگاهها عبارتند از فرودگاهها،زندانها،مراکز نگهداری و تولید طلا و جواهر،مرزهای ورودی و خروجی گمرکات کشور و غیره


 1