• fariran-header

نظارت تصویری هوشمند

تشخیص عبور از خط فرضی، تشخیص ورود به منطقه غیرمجاز، شی جاگذاشته شده یا گم شده، تشخیص تغییر تصویر، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص چهره و تشخیص صدا از قابلیت های مهم آنالیز هوشمند تصاویر یا نظارت تصویری هوشمند می باشند. دوربین ها و دستگاه های ضبط فاروس هم اینک از این قابلیت با ارزش پشتیبانی کرده و امکان آنالیز تصاویر در آنها موجود می باشد.
برای مشاهده و درک بیشتر از این قابلیت ها لطفاً فایل زیر را مشاهده فرمایید.

IVS - Intelligent Video Surveillance


تاریخ: 1395/08/09
منبع: فرایران